Anayasa değişikliği üzerine Milletten Kaçırılan değişiklik

Share

 

İlk teklif ONDÖRDÜNCÜ MADDE (Komisyonda İPTAL) neyi düzenliyordu?

Anayasa Madde 123 te yapılmak istenen değişiklikleri. Gelen tepkiler üzerine madde düşürülerek tekliften çıkarılmıştır. Ve kamuoyu bu şekilde yanıltılmıştır.

Ancak istenen değişiklikler başka maddelere derç edilmiştir.

Mevcut Anayasa:

“MADDE 123- İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.”

Teklifte yer alıp Komisyonda geri çekilen metin şöyle:

“MADDE 14- 2709 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.”

Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

Peki, sorun nasıl çözüldü ya da Türk kamuoyu nasıl kandırıldı;

  • İlk teklifte 123. Maddeye eklenmek istenen “Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” Fıkrası;

Anayasanın 104. Maddesine eklenen; “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.” Fıkrasıyla aynen korunmuştur.

  • 123. madde 3.fıkrasında yapılmak istenen değişiklikte Resmi gazetede yayınlanan, Madde 16/B ye aynen derç edilmiştir. (“…123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” …)

Yapılmak istenen değişiklikler Milletten saklanarak aynen yapılmıştır.

Yani daha önce Yasama organınca kullanılan “Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar” ve Kamu tüzel kişiliği kurulması” yetkisi “Tek Kişi” iradesine bırakılmıştır.

Atamalar her türlü keyfiliğe ve istismara açık hale gerilirken. İster eyalet kurar, ister vilayet… Kamu yapısı kontrolsüz olarak kökten değiştirilebilir, değişebilir.

Dolayısıyla Vekilleri “EVET” demiş olsa bile Asil Milletimin bunlara cevabı kocaman bir “HAYIR” olur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.