Dernek Damgası’nın Anlamı

Share

Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu –  Kutlu YolDerneği Damgasının Anlatısı 

Türkler tarih boyunca devlet, boy, oymak, oba, ev, bark gibi kavramları ifade etmek için belirli damga ve simgeleri kullanmışlardır. İm/damgalar toplum veya kişilerin varoluş nedenlerinin anlatımıdır. Bu gelenek, hem soy ve aile adının sürdürülmesini, hem de aileye ilişkin değerli eşyaların korunmasını sağlama amacı taşımaktadır. Bu uygulama Türklerde gelenek ve görenekler ile bütün yaşam biçimlerinde kendisini göstererek; her dokumanın ve her araç gerecin hangi toplumun kültürünü yansıttığını gelecek kuşaklara ve kültürlere aktarılmasını da amaçlamaktadır. Günümüzde görsel iletişim amacıyla kullanılan piktogramlar (resimyazı) ve logolar (imlek) bu geleneğin birer uzantılarıdır. Dolayısıyla ailenin, toplumun, kültürün ve şirketlerin varlıklarını devam ettirme güdüsü evrensel bir güdüdür. Türklerde her türlü ev eşyasından geometrik bina motiflerine (örge) kadar özel olarak geliştirilmiş birçok motifin farklı anlamları olsa da esasen bütün bunların ortak bir anlamı da vardır.

Devleti, kültürü, birliği ve bütünlüğü simgeleyen bu damgalar ölümsüzlüğü, yiğitliği, bereketi,uğuru, barış ve adaleti, soyun devamının sürdürülmesini amaçlamaktadır. Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu – Kutlu Yol’nun simgesi de buradan yola çıkılarak oluşturulmuş; Türklerin geleneklerinde yer alan birçok simgenin birleşmesinden meydana getirilmiştir. Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu – Kutlu Yol’un Türk motiflerinde yer alan “kişi”, “koç boynuzu”, “bolluk” ve “eli belinde” simgelerinden yola çıkılarak oluşturulan bu simge: Bolluk, uğur, yiğitlik, güç, kendinden gayret alan kadın, özgüven, mutluluk, neşe, analık ve soyun devamı anlamlarını taşımaktadır.

Simgede seçilen renk turkuaz ise binlerce yılık Türk tarihi ve kültür yapısında belirli anlamlar kazanmış renklerden birisi olduğu için seçilmiştir. Bu renk; açık düşünceli, yardımsever ve onurlu kişilerin rengi olup, en üst düzeyde bir değişim ve dönüşüm anlamı taşımaktadır. Kişilerde kararlılık,  ilgi, özen, uyanıklık ve odaklanmaya yarayan özelliği sayesinde bireyin toplum içinde kendisini anlatabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle özgüven ve toplumsal açıdan bir katkısı da bulunmaktadır. Öte yandan bu rengin geçmişle barışık olduğu kadar gelecekçi bir yapısı da bulunmakta; bu nedenle bu renk geçmişten ders çıkarabilen gündelik ve sıradan olaylara yeni bir bakış açılarıyla bakabilenler tarafından da benimsenmektedir. Dolayısıyla damgamızın rengi geleneğin, kültürün, değerlerin ve Türklüğün öz kültürünü benimseyip, bunu geleceğe taşıyacak aydın düşüncelerin ve yüzlerin rengini temsil etmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.