Kutlu yolda yürüyenlerin derneği Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği 3. Olağan Genel Kurulu

Share

Kutlu yolda yürüyenlerin derneği Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.

Genel kurul saygı duruşu, sonrasında İstiklal Marşı söylenerek başladı.

Genel Kurul üyelerinin önerisi ile Divan Başkanlığına Av. Necati BULUTAY, Yardımcılıklarına Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU ile Elif KESKİN, Yazmanlığa da Güler AKSU seçildi.

Divan Başkanı BULUTAY’ın, genel kurul üyelerine kısa konuşmasının ardından, Dernek Başkanı Mustafa KESKİN’i açış konuşmasını yapmaya çağırdı.

Başkan KESKİN,  “Gaspıralı’nın birliğe, dirliğe vurgu yapan seslenişi “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsünü yolumuz seçerek kurduğumuz Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurulunu siz saygıdeğer gönüldaşlarımızla yapmaktan çok mutluyuz. Yüreğinize, gönlünüze, ayaklarınıza sağlık olsun. Sağ olun, var olun. Hepinize ayrı ayrı gönülden, yürekten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.” diyerek konuşmasına başladı.

Sözlerine, “Derneğimiz altı yılı geride bıraktı. Yedinci yılında. Bu kolay bir iş değil. İlk günden bugüne ister kurucu, ister üye, ister yönetici, ister gönüllü olsun, emek veren, yanımızda olan, destek olan bugünlere gelmemizi sağlayan sevgili gönüldaşlarımız sağ olun, var olun. Sizlere gönül borcu ile yürekten saygılar sunuyoruz.

Salgın hastalık döneminde pek olmasa da bugüne dek eğitim etkinleri, bilgilenmeye ve bilgi alış verişine yönelik söyleşiler, sanata, el beceri ve yeteneklerine yönelik eğitim ve çalışmalar, ulusal günlerimizin anlam ve önemine uygun kutlanılması ile geziler, müzik topluluğumuzun çalışmaları, eğitim yardımları, orman yangınlarından – su taşkınlarından etkilenenlere, geçim sıkıntısı içindekilere destek olma gibi birçok alanda çalışmalar yapma, yürütme çabasında olduk. “ diyerek devam etti.

Özellikle Türkçe sözcük ve ad kullanımının önemi üzerinde duran KESKİN, “Ülkemizde yabancı kaynaklı söz, sözcük ve yazıların her alanda kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bütün il ve ilçelerimizin ana ve ara yollarını yabancı adlar ve yazılar kaplamış durumdadır. Kişi adlarından işyerleri adlarına kadar yaygınlaşan ve yerleşen yabancı adlar, bir sömürge ülkesinde görülebilecek boyutlara ulaşmıştır. Türkçe korumasız ve savunmasız kalmıştır. Türkçenin kullanımında yaşanan olumsuzluklar Türk kimliğini, bağımsızlığını etkiler boyutlara ulaşmak üzeredir.

Binlerce yıllık geçmişiyle, yeryüzünün geniş bir parçasında çeşitli lehçeleriyle 300 milyonun üzerinde konuşanıyla, çok güzel ses, biçim ve söz dizimi özellikleriyle, geniş söz varlığıyla yeryüzünün en güçlü dillerinden biri olan Türkçe, ne yazık ki bugün birtakım sorunlarla karşı karşıyadır. Yaşamın çeşitli alanlarında yaşanan yabancılaşma akımı içerisinde yabancı kaynaklı sözlerin olur olmaz her yerde kullanılması; iş yerlerine, ürünlere yabancı kaynaklı adlar verilmesi ve kitle iletişim alanında Türkçenin yanlış kullanılması karşısında birtakım yasal düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. Biz dernek olarak bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

KESKİN, “Yolumuz: Dilde Fikirde İşte Birlik Yoludur. Bu Yol: kutlu Yoldur.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Söz alan dernek üyeleri, görüş, dilek ve isteklerini açıkladılar.

Çalışma, Gelir – Gider ve Denetim ile Yönetim Kurulu Çalışma ve Gelir – Gider raporlarının yine Tüzük düzeltme ve değişiklik önerilerinin ve 2022-2024 yılları tahminî bütçesinin görüşülmesi genel kurul üyelerinin oylarına sunulması ve kabulünden sonra Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimine geçildi.

Seçimler sonucu önümüzdeki dönemin yönetimi:

 Genel Başkanlığa;

Mustafa KESKİN

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;

Nevin DALAY, Hülya TOMBUL, Levent COŞKUN, Ali AYDIN, Murat KILIÇ, R. Çağrı KILIÇ, A. Ahmet SANSÜR, Ercan YILMAZ, Fatma KARA ve Ümit Turan TERZAN

Yedek Üyeliklere;

Yunus KESKİN, Elif KESKİN, Aydın İÇİGEN, Çiğdem KILIÇ, Leyla AKSOY, Emrah BALOĞLU, Mustafa AŞUK, M. Akif ÇIPLAK, Birsen ŞANLI, Selçuk SAYLİ ve Onur YILDIZ

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Mehmet ŞANLI, Mustafa ER, Oğuzhan Önder ŞENGÜL, Ahmet DEMİR ve Güler AKSU

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

Burhan ŞAHİN, Ali Osman TOMBUL, Songül DALAY, Kenan KAYA, Turgut TEKTAŞ

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliklerine;

Necati BULUTAY, Talat EYÜPOĞLU, Faruk KARADENİZ, Oktay DEMİR ve Duran TOK seçilmişlerdir.

 

 

 

 

#Genel Kurul    #seçim      #Kutlu Yol      #Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu        #Türkçe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.