Biz

Share

 

Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği 

 

Tam adı Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu, kısa adı Kutlu Yol olan Derneğimiz 9 Mayıs 2016’da, Türk ulusunun sağlığına, varlığına,  güvenliğine, kalkınmasına, ilerlemesine, mutluluğuna, Dilde Fikirde İşte Birliğin sağlanmasına ve egemen kılınmasına yönelik çalışmalar yapmak için kurulmuştur.

Kısacası ulusumuzun mutlu, devletimizin güçlü olmasını istiyoruz.

Bu kapsamda özetle:

  1. Türkiye’nin iç ve dış temel sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözümler aramak.
  2. Kişioğlu gibi ulusların ve devletlerin de ülküsüz yaşayamayacağı düşüncesiyle, günün anlayışı ve gereksinimlerine göre, bir ulusal ülkü belirlemek.
  3. Düşünce ve siyaset yaşamımızın belli başlı kavramlarıyla ilgili yayınlar hazırlamak.
  4. Dilde Fikirde İşte Birliği sağlamaya ve egemen kılmaya, bu düşünce yapısındaki kişilerin dağınıklığını gidermeye yönelik çalışmalar yapmak.
  5. Belirlenen yetenekli gençleri eğitip, yetiştirmek.
  6. Bu çalışmalar belli bir düzeye geldiğinde, bunları toplumun kullanımına, yararına sunmak.

Bizim partilerle bir ilgimiz yoktur. Çalışmalarımız partiler üstüdür. Ancak Türkiye’nin bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına saygılı olan her partiye, biz de saygılıyız. Sivil toplum örgütleri, kişiler ve topluluklar için de bu ölçü geçerlidir.

Dilde Fikirde İşte Birlik anlayışını egemen kılmak amacına inananların ve çalışmalar yapmak isteyenlerin bir araya geldikleri açık bir buluşma yeridir. Ayrıca derneğimizde, ayda bir GEZİLER, yaz ayları hâriç, Salı ve Cuma Günleri El Emeği Ürünlere yönelik çalışmalar, Cuma akşamları THM Topluluğu çalışmaları, Cumartesi günleri kamuya açık SÖYLEŞİ toplantıları yapılmaktadır.

“Yolumuz: Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yoludur. Bu Yol: Kutlu Yoldur.”

Ne mutlu Türküm Diyene!