Danışma Meclisi

Share

Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu  Derneği

Kutlu Yol

Danışma Meclisi Kurulu

Danışma Meclisi Kurul Başkanı Hüseyin ÇAKIR

Madde 31- Aksakal Kurulu, üç yıl görev yapmak üzere isimleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşturulur. Üye sayısı yirmi dördü geçemez.

Türk Milliyetçiliği fikrine, kültür ve düşünce hayatına uzun yıllar hizmet eden kişilerden oluşur. Aksakal Kuruluna üye olabilmek için Millî Kültür ve Ülkü alanında kişiliği, yayınları ve diğer çalışmaları ile tanınmış olmalıdır.

Danışma Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir incelemeci – zabıt katibi/raportör seçer. En az ayda bir defa ve kendi Başkanı ve ya Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır; kararlarını toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alır.

Aksakal Kurulu, Derneğin çalışmalarının daha verimli ve etkili yapılabilmesi hususunda görüş, düşünce ve tespitlerini Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Derneğin deneyim, bilim, fikir ve ülkü kaynağı olup, derneğin çalışmalarına ve yayınlara rehberlik eder; kararları tavsiye niteliğinde olup, Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla yürütülür.

Çalışmalarını gelişen teknolojilere paralel sanal ortamda da yürütebilir, Üyelerin bir kısmı ya da tamamı katkılarını elektronik araçlarla sağlayabilir.