TÜRKÇÜLÜK, TÜRKÇÜ, TÜRK BİRLİĞİ YOLUNDA ADIM ADIM

Share

 Türkçülük, Türklüğü ve Türk ulusunu yeryüzünde yükseltmek, bilimde en önde, eşit, bağımsız, özgür, çağdaş, kalkınmış, dayanışma, uzlaşı ve barış içinde, “Dilde Fikirde İşte Birlik”  olmuş, bir ulus, ülke ve devlet olmasını, sağlama inancı, ülküsü, davranışı, çabası ve çalışmasıdır.

Türkçü, Türk Birliği yolcusu,  Türk kimliğini koruma, Türklük bilincinin topluluklarımızca özümsenmesi için uğraşan çabalayan, doğru, düzgün, güzel ve iyi kişilikli, duyarlı, töresine bağlı, ülkücü, bilgili, birikimli, inançlı, laik, sosyal demokrat, çağdaş, ilerici, özgürlükçü, gelişmeci, üretken, emekçi, sorgulayan, aydın, bilimin yolunda ilerleyen,  geleceği okuyup yorumlayan, ona göre gerekli önlem alan / aldıran / uyaran / bilgilendiren / bilinçlendirendir.

Türkçünün gücü dildir, kişiliktir, töredir, inançtır, ülküdür, çalışkanlıktır, bilimdir, bilgidir.

Türkçü yeryüzü Türklüğünün birliği, dirliği, iriliği için çabalar, uğraşır.

Türkçülük özgün, güçlü, çağdaş, ilerici yönetim biçimidir.

Türkçülük bağımsızlık ve özgürlük savaşıdır.

Türkçü, Turancıdır.

Turan, yeryüzü Türklüğünü, Türk soylu toplulukları, Türk kültür havzasında kalan Kafkasya ve Sibirya topluluklarını birleştirme düşü, ülküsü olarak her Türkçünün gönlünü huzurla, amaçla, hırsla belki hüzünle dolduran bir olgudur.

Turan bir inançtır, amaçtır, ülküdür, öngörüdür, bir kutlu yoldur.

Türkçüler için;

Türk Birliği kutsal amaçtır.

Binlerce yıllık geçmişi olan soydaşlık, kardeşlik bağlarının somut bir ortaklığa, birliğe dönüşmesi sağlanacaktır.

Düşündüğümüz, amaçladığımız gibi olmasa da kimi ulusların değişik biçimlerde oluşturdukları birliklere yeryüzünde bugün için birçok örnek var.

Örneğin; Farsça Konuşan Ülkeler Birliği (İran, Tacikistan, Afganistan), Arap Birliği ya da Ligi (22 ülke), Fransızca konuşan milletler topluluğu Francophonie (88 ülke), İngiliz Milletler Topluluğu, Commonwealth (53 ülke) gibi.

Türk Birliğinin oluşması Türk Dünyasının kalıcı güvenlik ve esenliği için olmazsa olmazdır.

Türk Birliği bir anda olabilecek ve kolay bir iş değildir. Avrasya’nın ortasında bir kuşak gibi uzanan Türk dünyası arasında kimi bin yıla varan kopukluklar, soğukluklar, yabancılaşmalar bulunmaktadır. Sovyet uluslar politikası, her Türk devletinin içine ayrılıkçı olabilen bir azınlık yerleştirmiştir. Türk ülkeleri Sovyetler Birliğinin yönetimi, uygulamaları, baskıları ile birbirlerinden kopmuşlar, ayrışmışlardır. Bu nedenle uyumu sağlamak, dayanışma, işbirliğini arttırmak ve belirli bir düzeye erişmesi için, yılmadan, bıkmadan uzun soluklu çalışma, çaba gerekmektedir.

Öncelikle Türk kimliğini korumak, Türklük bilincinin topluluklarımızca özümsenmesini sağlamak ve ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda gelişen işbirliğine katkıda bulunmaya, geliştirmeye, ilerletmeye önemle artırarak devam edilmelidir.

Süreç uzun olacaktır. Bu nedenle Türk Birliği kurulması ülküsü hep gündemde tutulmalı ve adım adım ilerlenmelidir.

Dayanışma, yardımlaşma, güçlü ve iyi iletişim, saygı,  işbirliği her kapıyı açacaktır.

Köklü, ortak geçmişe değerlere ve güçlü geleceğe yönelik bilgi ve bilinçlenme çalışmaları yapılmalıdır.

Özellikle alfabe, yazı, dil konusunda büyük işbirliği sağlanmalıdır.

Türkler çocuklarına Türk adları, Türkçe adlar vermelidir.

Türk dünyasının ortak tarih ders kitabının yazılması ve okullarda okutulması projesi, ortak edebiyat kitabının hazırlanması, ortak eğitim televizyonu kurulması yaşama geçirilmelidir.

Türk dünyasında çocuklara ve gençlere yönelik Türk kimliği, Türklük, soydaşlık, kardeşlik, birlik, beraberlik bilincinin oluşması ve güçlenmesi için eğitime ilkokul çağından başlanılmalıdır.

Türk ülkeleri ve toplulukları arasında birçok somut, güçlü, kurumsal işbirliği alanları oluşturulmalı, somut çalışmalar gerçekleştirilmeli, projeler geliştirilmelidir.

Türk Devletleri arasındaki ilişkiler daha yakın işbirliği ve daha derin bütünleşmenin olacağı aşamalara doğru gitmelidir.

Ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ortak hedefler doğrultusunda kararlı bir biçimde çalışmalar sürdürülmelidir.

Ekonomik, siyasi, bilimsel, kültür, eğitim, çevre, enerji, ulaşım, yatırım ve finans alanlarında, askeri ve hukuki çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi için çok çaba gösterilmelidir.

Türk ülkeleri arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması, ulaşımda sınırların açılması gibi adımlar bir an önce atılmalıdır.

Ekonomiden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime, gençlik ve spordan turizme kadar işbirliği alanında somut ve verimli işler yürütülmelidir. Tarım, su, göç gibi işbirliği alanlarında çalışmalar yapılmalıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) destekleyen kuruluşlar oluşturulmalıdır.  Tüm bu alanları kapsayan bakanlar ve uzmanlar seviyesinde toplantıların yanı sıra değişik konularda bilgi şölenleri, oturumlar, genel kurullar, kesimsel çalıştaylar, eğitim ve sığa geliştirme programları etkin bir biçimde düzenlenmelidir.

Sağlam adımlarla, kararlı biçimde geleceğe doğru ilerlenmelidir.

Birlik ve beraberlik dileklerimizle, bu kutlu yolun gönüllülerine, yiğitlerine en içten sevgilerimizi, saygılarımızı sunarız.

 “Yolumuz: Dilde Fikirde İşte Birlik Yoludur. Bu Yol: Kutlu Yoldur.”

“Ey Türk; üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir.”

“Ne mutlu Türk’üm Diyene!”

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.