TÜRKÇÜLÜK YOLU

Share

 

  Mustafa KESKİN

Daha önceki yazımda değindiğim gibi beyin göçü, bilime gereken önemin verilmemesi, eğitim biçim, uygulama ve düzeninin çağdaşlık, bilim, milli değer ve ülkülerden uzak olması, geçim sıkıntısı, darlık, yokluk, yoksulluk, işsizlik, Suriyeli sığınmacılar, güvenlik, orman ve su kaynaklarının yok edilmesi, yabancılara toprak satışı, bir ve bütün kalabilme gibi birçok sorun yaşıyoruz.

Türkiye;

Bugüne değin neredeyse bütün yabancı öğreti, görüş, yöntem, düzen ve uygulamalara ilgi duydu, denedi.

Yüzünü Amerika, Rusya, Çin, Orta Doğu, Afrika’ya döndü de bir tek Türkeli’ne dönmedi.

Bir tek Türkçü olmadı, Türkçülük yapmadı.

Üstelik Türkçülük suç, utanılacak bir şey gibi algı oluşturuldu.

Ağlanır mı gülünür mü bilemem? Suç sayılıp, yargılandığı, cezalandırıldığı dönem bile oldu.

Gelinen yer, durum ortada!

Görüldü ki öykünme, yamama,  bizden olmayan yöntem ve yollarla olmadı, olmuyor, olmayacakta.

Artık tek bir gerçek var:

Hiçbir yabancı etki taşımadan Türk’ün özünden, yüreğinden ve gönlünden doğmuş TÜRKÇÜLÜK!

Türklerin yeryüzünde kimlikli, kişilikli, saygın, sözü geçen,  yaşama gücü yüksek, ileri ve güçlü olması için özü, yüreği, gönlü, sevdası, ülküsü Türkçülük olan ve bu yolda savaşan bir kuşak yetiştirmesi ve iş başına getirmesi gerekiyor.

Doğal olarak Türkçüler, amaç ve ülkülerine ulaşmak için daha çok çalışır ve daha güçlü olmaya çaba gösterirler.

Türkçülük, Türkler arasında dayanışma ve birliği güçlendirir. Sürekli gelişir, ilerler, öncü olur.

Türkçülük inancının coşkusu, bilim başta olmakla beraber her alanda gelişme ve başarı getirir.

Millet ve yurt sevgisi, milli bilinç, milli ülkü Türkçülüğün ana dayanaklarıdır.      

Türk milletinin birlik olmuş, mutlu, güçlü ve ilerlemiş, diğer bütün uluslardan güçlü ve bağımsız olarak sonsuza kadar yaşatılması Türkçülerin ülküsüdür.

Türkçülerin amacı:

Türk milleti bir ve bütün olmalı ve sonunda Türk Birliği kurulmalıdır.

Türk milleti kesinlikle özgür ve bağımsız yaşamalıdır. Hiçbir dış etki onun varlığını tehdit etmemeli, edememelidir.

Türk milleti ekonomik, askeri, siyasi bakımdan çok güçlü olmalıdır.

Türklüğün dil, inanç, gelenekler, sanat özellikleri, yaşama biçimi korunarak geliştirilmeli ve bozucu yabancı etkilere karşı korunmalıdır.

Türk milletinin varlığı, sonsuza kadar devam etmelidir.

Türkçüler:

“Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini ve töresini kimse bozamasın” isteyenlerdir.

Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak,  çağlar üzerinden sıçratmak, Türk Devletini sonsuza dek yaşatmak, Güçlü ve Büyük Türkiye’yi, Türk Birliği’ni kurma ödevi ve ülküsü için çok çalışan, okuyan, bilgiyle dik duran, üreten, bu uğurda uğraşan, çabalayan ve yol yürüyenlerdir.

Türk milletinin bir ve bütün olmasını, yeryüzü Türklüğünde dilde, fikirde, işte birliğin sağlanmasını, sonuç olarak, Türk Birliği kurulmasını isteyenlerdir.

Türk milletinin kesinlikle özgür ve bağımsız yaşamasını, hiçbir dış etki ve gücün onun varlığına gözdağı vermeye yeltenmemesini, yeltenememesini isteyenlerdir.

Türklüğün kalıtım, töre, dil, yaşam biçimi, inanç, kişilik gibi özü olan, geçmişinden gelen özelliklerini koruyup geliştirmek ve yabancı etkilere karşı korumak isteyenlerdir.

Yaratılanı yaratandan ötürü hoş görenlerdir.

Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım diye uğraşan, Eline, Beline, Diline Sahip Olanlardır.

Türklerin tek ve büyük ülküsü Türkçülüktür.

Bütün Türklük için onun yerini alabilecek öğreti, görüş ve düzen yoktur.

Olanını da yok etmek yerine Türklük, Türkçülük bilinci oluşturulmaya çalışılmalıdır.

Öncelikle Anadolu topraklarındaki son Türk yurdu ve devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kimliğinin dillendirilmesine bile karşı olan, Türkçülere yönetim görevi vermeyen, verilmesini istemeyen bir anlayış ve uygulama son bulmalıdır.

Anlayışımız:

“NE AMERİKA, NE RUSYA, NE ÇİN; HER ŞEY TÜRK’E GÖRE, TÜRK TARAFINDAN TÜRKLÜK İÇİN!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.