T.C. Anayasası Madde 67

Share

TC ANAYASASI MADDE 67

Günaydın…
Sizlere çok basit bir soru;

TC ANAYASASI 67. Maddesi nedir ne işe yarar(Şimdilik) hiç dikkat ettiniz mi?

Hala uyanamadık demek ki; gerçi Vekillerimiz Tümden uyuyor inşallah zamanı gelince Milletçe uyanırız!..

Sorunun cevabı;

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları

TC ANAYASASI Madde 67:

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.”

Peki, ilk seçme ve seçilme hakkı ne zaman “Anayasa Teminatı” altına alınmış?

Türkiye’nin ilk anayasası, 1876’da yürürlüğe giren Osmanlı anayasasında; ““Mebusan Meclisi” nin üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır.” İfadeleriyle seçme ve seçilme hakkı kısmen de olsa Anayasa teminatı altına alınmıştır.

Bu tarihten sonra seçme ve seçilme hakkı hep Anayasa Teminatı altında olmuş, önce sadece Erkeklere tanına bu hak genişletilerek Bütün Türk vatandaşlarına tanınmıştır. 1930’ da kadınlar, Yerel Seçimlerde Seçme, 1934’de Genel Seçimlerde Seçme – Seçilme hakkını almışlardır.

(1934 yılında Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu Anayasa ve Seçim Kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa önerisi sonucu gerçekleşti. Öneri, 5 Aralık 1934’te Mecliste görüşüldü. Yapılan oylamada, 317 üyeli Meclis’te, oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamının oyuyla değişiklik önerisi kabul edildi. Anayasanın 10. ve 11. Maddeleri değiştirilerek her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi.)

En son yıllardır ANTİDEMOKRATİK VE YASAKÇI DİYE ELEŞTİRİLEN 1982 Anayasasının 67. Maddesinde yukarıda verdiğimiz gibi “Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.” yer almıştır.

Daha sonra bu Anayasada değişik tarihlerde yapılan değişikliklerle Kapsamı genişletilerek günümüze kadar korunmuştur.

“(Değişik: 23/7/1995 – 4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.

(Değişik: 23/7/1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. (Değişik: 23/7/1995 – 4121/5 md.)

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, (Ek ibare: 3/10/2001- 4709/24 md.) taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde (…) oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.(1) (Değişik: 23/7/1995 – 4121/5 md.)

Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. (Ek: 3/10/2001-4709/24 md.)”

Ta ki şu anda gündemimizi meşgul eden değişikliklere kadar devam ediyor.

Yapılmak istenen bu değişikliklerle diğer bir çok madde gibi bu madde yürürlükten sessiz sedasız kaldırılıyor, niye bilen ve anlayan var mı bilmiyorum. Emin olun bu teklifi 319 imza ile Meclis Başkanlığına veren 316 vekilde, kabul oyu veren 340 küsur vekil de ayaklarına kurşun sıktıklarının farkında değil. Hiç bir tartışmada, eleştiride ve konuşmada yer almadı ben rastlamadım…

Yani yaptıkları değişiklik ile 141 yıldır Anayasa teminatı altında olan “Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” Anayasadan çıkarılıyor…

Anayasa Değişikliği Teklif MADDE 19/E son paragrafa göre; (Komisyon ve Genel Kurul Madde 16)

Beş madde kısmen, 22 madde tamamen Yürürlükten kaldırılıyor. Yürürlükten tamamen kaldırılan Maddelerde biriside teknik bir hata yoksa bu madde; “TC ANAYASASI Madde 67.

Anayasa Değişikliği Teklif MADDE 20 eklenen GEÇİCİ MADDE 21/H (Komisyon ve Genel Kurul Madde 17/) göre;

“Anayasanın 67. madde son fıkrası hükmü, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra birlikte yapılacak ilk seçimi bakımından uygulanmaz (Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.)”

Bu madde zaten tamamen yürürlükten kaldırılıyor bundan sonra hiç uygulanmayacak, ilk gelen seçimde ve bundan sonraki seçimler öncesi yapılacak seçim kanunu ve sistemi değişikliklerine hazır olun. Her zaman iktidardakileri kazandıracak sisteme!..

Diğer yandan ortada bir karmaşa var;  Anayasa Değişikliği Teklif MADDE 21/c ve Komisyon ve Genel Kurul Madde 18/c Yürürlük Maddesine göre;c) Değiştirilen diğer hükümleri … yayımı tarihinde, yürürlüğe girer …” ifadesiyle Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan maddenin som fıkrası için Geçici madde 21/H’ ye ne ihtiyaç duyuluyor, ortada bir çelişki var…

Şimdi diyecekseniz ki Anayasada yer alsa ne olur almasa ne olur geriye mi döneceğiz? Bilemem… Ancak bilindiği gibi;

  • Anayasa, yasaların kaynağıdır. Yasalar, anayasaya aykırı olamaz.
  • Anayasanın, değiştirilme veya kaldırılması yasalara göre daha zordur. Yasa, TBMM’de katılanların çoğunluğu ile kabul edilirken, anayasanın kabul edilmesi belirli bir oy oranı ve gerektiğinde halk oylaması (referandum) ile olur.
  • Anayasa, konuları genel hatlarıyla düzenlerken, yasa ayrıntıları düzenler.
  • Zamanla ihtiyaca cevap vermeyen anayasalarda, değişikliğe gidilir veya yeni anayasa hazırlanır. Türkiye’de, ilk kez 1876 ve takiben 1921, 1924, 1961 ve 1982 yıllarında yeni anayasalar yürürlüğe girmiştir.

Anayasa adeta belirli hakların Teminatı olarak görünür.

Dikkat edilirse yapılmak istene değişikliklerin bir kısmı sistem değişikliği ile ilgili iken belirli bir kısmı da mevcut Anayasada yer alan bazı teminatları, hakları ortadan kaldırma hedefine matuftur. (67. Madde ve TSK ile ilişkili maddeler, v.b.) Ya da Anayasada “Kanunla ” düzenlemesi gerektiği belirtilen bazı önemli konular “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile düzenlenir denilerek, “Tek Kişi” nin iradesine bırakılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.