İŞYERLERİMİZE TÜRKÇE ADLAR VERİYORUZ

Share

SAMSUN VALİSİNE ÇAĞRIMIZ

Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği Başkanı Mustafa KESKİN, Türkçemizin korunması için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanına yaptığı çağrıdan sonra şimdi de Samsun Valisine çağrı yaptı.

SAMSUN’DAN BAŞLATALIM, SAMSUN ÖRNEK OLSUN

İŞ YERLERİMİZE TÜRKÇE ADLAR VERİYORUZ

 

Her yanımızı yozlaşmış bozulmuş Türkçe ile ya da yabancı dille ya da yazı ile yazılmış yazılarla iş yeri adları sardı. Ne yazık ki yabancı ad ve yazılar ülkemizde olduğu gibi Samsun’da da ses bayrağımız, kimliğimiz Türkçemizi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği olarak, yabancı tanıtılara ve yazılara (levha, tabelalara ve alfabelere) ivedilikle denetim ile iş yerleri ve ticari kuruluşlarda Türkçe ad ve yazıların kullanılması ile ilgili öneride bulunuyoruz.

Gerekçemiz:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3’üncü maddesi şöyledir: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 3’üncü maddesinde Türkiye Devleti’nin “Dili Türkçe’dir.” diye açıkça yer almaktadır. Bu kesinliğe karşın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere birçok kentimizin cadde ve sokaklarında ikinci bir dille yazılmış çok sayıda iş yerleri ve ticari kuruluş tanıtısı (levha ve tabelası) bulunmaktadır. Günümüzde,  Türk abecesi, yazısı ve Türkçe sözcükler ile yazılan işyeri ve ticari kuruluş tanıtı (levha ve tabela) sayısı neredeyse azınlıkta kalmış durumdadır.

Hızla artan işyerleri ve ticari kuruluş adlarındaki yabancılaşmaya dur denilmesi, daha fazla geç olmadan devletimizin bu alanda ivedilikle yasal düzenleme yapması gerekmektedir.

Dil, kültürün en kuvvetli ögesi olarak insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur. Atalarımızın bize bıraktığı en güzel üç ögeden birisi de dildir. Bu üç önemli öge; güzel yurdumuz, yüce dinimiz ve günümüze dek hiç kesintiye uğramadan varlığını devam ettiren dünyada 4-5 dilden biri olma özelliğine sahip olan güzel dilimizdir.

Yukarıdaki genel gerekçeye dayanarak işyeri adlarında Türk abecesi, yazısı ve Türkçe sözcükler kullanılmasına ilişkin öneride bulunulmasına, kamuoyunun ilgisinin çekilmesine gerek duyulmuştur. Uygulama sonucu,  güzel Türkçe’miz ve yazımız işyerleri ve ticari kuruluşların tanıtılarında (levha ve tabelalarında) onurla taşınacaktır.

Bu amaçla;

Öncelikle Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı işyerleri ve ticari kuruluşlarda Türkçe adların kullanılması ile ilgili gerekli düzenleme ve çalışmaları ivedilikle yapmalıdır. Özellikle devletimizin bu uygulamayı bütün ülkede yapması milli görevdir.

Dolayısıyla Samsun Valiliği, Kaymakamlıklar, Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediyeleri, sorumluluk alanlarında işleyen iş yerlerinin tanıtılarının Türkçe ad ve yazı ile olması konusunda çalışma başlatmalıdırlar. Tanıtısı yabancı ad ve yazı olan işletmelerin tanıtıları, Türkçe ad ve yazı olarak değiştirilmelidir.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Samsunumuzda da yoğun olan işyeri ve ticari kuruluşlardaki yabancı dille yazılmış tanıtılar sömürge görüntüsünü andırıyor. Bir de sığınmacıların özellikle de Suriyelilerin sayılarının artması ve işletmeci olmalarıyla kentin bazı bölgelerinde Arapça tanıtıların sayılarının artması üzerine yurttaşlardan gelen yakınma ve istekleri valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz değerlendirerek çalışma başlatmalıdırlar.

Yabancı tanıtı ve yazıların kullanımının yoğun olarak görüldüğü yerlerde, işletmecilerin yabancı dil ve yazıdaki tanıtılarını Türkçe ad ve yazıyla değiştirmesini istemelidirler.

Belediyelerin Duyuru Tanıtım Uygulama Yönetmeliği’nde; “Belediyelerinin sorumluluğunda bulunan alanlarda tanıtıların tamamı ülkemizde kullanılan yazıya uygun ve Türkçe olmak zorundadır. Ancak uluslararası firmalarla tescilli markalara ait tanıtılar bu tanımın dışındadır. Bunun dışındaki tüm bilgiler Türkçe olmak zorundadır.” ibaresi yer almalıdır. İşletmecilerin işletme tanıtılarında Türkçe kullanması sağlanmalıdır.

Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği’nin tüzük ve amacı gereği Türkçe ad ve yazıların kullanılması çalışmalarında gönüllü olarak yer alacağını ve öncülük edeceğini bilgilerinize sunarız.

“Yolumuz, Dilde Fikirde İşte Birlik Yoludur. Bu Yol, Kutlu Yoldur.”

Mustafa KESKİN

                                                                                           Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği Başkanı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.