ÇIKIŞ YOLU

Share

  Mustafa KESKİN

Bugün Türkiye’nin yaşadığı ağır sıkıntı, bunalım, duygu ve düşünce kopukluğu sonucu, siyasi tıkanmışlıkla seçeneksizliğe, umutsuzluğa itiklenmesi ileriye dönük korku ve karamsar bir izlenim vermektedir.

Buna karşın biliyoruz ki Türk ulusunun, Türkiye’nin bu durumun üstesinden gelecek yeteneği, olanağı, gücü ve çıkış yolu vardır.

Yeter ki elimizdeki insan varlığı başta olmak üzere tüm olanak ve yeteneklerimizi seferber ederek Türkiye’yi, bölgede çekim merkezi, uygar, güçlü, etkin ve güvenilir bir ülke yapmak istenilsin.

Bu amaç için;

Kalıtsal özelliklerimizi, Köklü devlet deneyim ve birikimimizi, Doğal, tarihi ve kültürel geçmişimiz ve varlığımızı, Beşeri değer ve kaynaklarımızı, Kültürler ve uygarlıklar arasındaki konumumuzu;

Yer altı ve yer üstü varlık ve değerlerle birleştirerek güçlü bir ekonomik yapıya erişmek için uluslararası alanda yarışabilir, satılabilir nitelik, değer ve bedel bileşimine sahip mal ve hizmetler üretmek, bunlardan elde edilecek geliri de bütün kesimlere, topluma hakça paylaştırmak, adaletli gelir dağılımı sağlamak gereklidir.

Güçlü ekonomiye sahip, güvenilir ve saygın çağdaş Türkiye açılımı bölgede ve dünyada saygınlığımızı ve değerimizi arttıracak, saygın ve kararlı bir yükselişin alt yapısını oluşturacaktır. Bu süreç ülkemizi önder bir ülke konumuna ulaştıracaktır.

Güçlü Türkiye; güçlü ekonomi, çağdaş anlayış ve değerler içinde, caydırıcı ve ileri, yüksek teknoloji de bir güvenlik çemberi oluşturacağı gibi;

İçte adaletin geliştirilmesi, demokrasinin tam olarak sağlanması, toplumsal barış ve huzurun sağlanması, ulusal dokunun sağlamlaştırılması, kardeşlik, dayanışma ve bir arada yaşama istencinin güçlendirilmesi ve hoşgörünün sağlanmasına çok önemli destek sağlayacaktır.

Türk ulusunun kimlik, duygu, düşünce, düş, gönül ile varlık değerlerinin tümünü kendine esas alan ve birlikte yaşama azim ve istencini sürekli koruyan, geliştiren bir anlayış kesinlikle başarının ana kaynağı olacaktır.

Türklüğü, yurtseverliği hep yüreğinde duyan, yaşayan bir ana ortak anlayış siyasetimizin olmazsa olmazlarından olmalıdır.

Türk ulusu düşünce ve duyguda birlikte, gönül birliği ile ortak akılda buluşturumalıdır. Duygu ve düşünce köprüsü kurulmalıdır.

Ortak değerler arttırılmalı ve ulus olarak daha çok konuda birlikteliğimiz sağlanmalıdır.

Ulusumuza aydınlık bir gelecek umudu veren vizyon tasarlanmalıdır.

Batı ve Doğu ile çıkarlarımız gereği ilişkileri geliştirip, Türkiye’yi daha zengin bir ülke yapabileceğimizi kanıtlayan tasarımlar yapılmalıdır.

Eğitim, ekonomi, iş ve sosyal dayanışma sorunları ivedilikle çözülmelidir.

Ekilmek istenen tiksinti ve öç alma anlayışı ve gerginliklerin yerine karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayalı işbirliği esas alınmalıdır.

Asla demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, temel insan haklarından ve özgürlüklerden vazgeçilmemeli, bu değerleri sürekli koruyan ve geliştiren, istismar edilen değil, bütünüyle kabul edip esas alan bir ana siyaset takip edilmelidir.

Ortak değerleri güçlendiren, toplumun uyum ve birliktelik ortamını siyasi çıkarlar uğruna zedelemeyen, toplumsal zıtlıklar ve çatışma alanları oluşturarak siyasi çıkarlar sağlamayı ülkemizin ve ulusumuzun geleceği açısından sakıncalı gören bir anlayış, geleceğimizin güvencesidir.

Hukukun üstünlüğü ve insan hakları her koşulda korunmalı, olağanüstü durumlarda bile bu değerlere özen ve saygı gösterilmelidir.

Kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan ve din sömürüsüne ve dinin siyasallaşmasına yol açmayan bir laiklik anlayışı yaşatılmalıdır.

Ülkenin her köşesindeki yurttaşlarımız, kendisini her açıdan özgür hissetmeli, hukukun ve demokrasinin sağladığı her haktan haberdar olup sonuna kadar haklarını kullanabilme imkânına sahip olmalıdır.

Bu nedenle;

Türk ulusunun, yeryüzü Türklüğünün ve bütün insanlığın adalet, varlık, barış ve mutluluk içinde, insanca yaşayacağı bir dünya ülküsü, Türkiye merkezli yeni bir uygarlık projesi gerekilidir.

Aydınlık gelecek için güneş gibi doğacak umut, kurtuluş, çıkış yolu Türkçü Yönetim Düzeni olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.