Kadına Yönelik Şiddeti Konuş(ama)mak!

Share

Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği, “Kutlu Yol Söyleşileri” kapsamında 22 Şubat 2020 günü konuğu, 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Yüce, “Kadına Yönelik Şiddeti Konuş(ama)mak!” başlığı altında görüşlerini sundu.

Doç. Dr. Yasemin Yüce konuşmasında özetle; Türkiye’de son yıllarda korkunç bir boyut haline gelen kadına yönelik şiddet olayları ne yazık ki günümüzde giderek artma eğilimi gösterdiğini, bu noktada toplumsal cinsiyet eşitsizliği önemli sorunlardan birisi olduğunu, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin farklı boyutlarını oluşturan, cinsiyete dayalı iş bölümü, sosyo-ekonomik durum, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerden etkilenen önemli bir sorun olduğunu belirtti. Temelinde pek çok etkeni barındıran kadına yönelik şiddet, kadının toplumdaki konumu ve ataerkil kabuller tarafından da şekillendiğini,   şiddetin alt yapısında yatan bir hiyerarşi ilişkisi, anlayışı bulunduğunu, bu hiyerarşi ilişkisi beraberinde kadına yönelik belli kısıtlamaları, ayrımcılıkları ve baskıları oluşturduğunu açıkladı.  Sonuç olarak aslında ne eğitim ne sosyo-ekonomik ne de toplumsal nedenler bu sorunun oluşmasına etken olmadığını, asıl değişim zihinlerde olmalı, kadın ve erkek olgusuna bakışı değiştirmekle başlanması gerektiğini belirtti.

Büyük ilgi ve soluksuz dinlenen konuşma çok yararlı ve verimli oldu. Sonunda soru ve yanıtlarla katkı sağlandı.

 

                  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.