Hanımlar Kurulu

Share

Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu – Kutlu Yol Derneği Hanımlar Kurulu 

Madde 32- Hanımlar Kurulu, isimleri üç yıllığına Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen on bir hanım üyeden oluşur, aralarından üç yıl görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir incelemeci – zabıt katibi/raportör seçerler. Hanımlar Kurulu, Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği alanlarda hizmet verir. Görüş, düşünce ve tekliflerini Yönetim Kuruluna sunar ve Dernek Yönetim Kurulu vasıtasıyla yürütülür.