Genişletilmiş Danışma Kurulu

Share

Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu – Kutlu Yol Derneği Genişletilmiş Danışma Kurulu 

Madde 30- Dernek, Tüzüğü çerçevesinde ihtiyaç duyulacak olan konularda temel ilkelerin belirlenmesini ve Derneğinin politikasının tespiti, tayini ve yapılacak değişiklikleri ve genel gidişatı istişare etmek üzere Genişletilmiş Danışma Kurulu toplanır.

Genişletilmiş Danışma Kurulu; Kurucu Üyeler, Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Geçmişte yönetimlerde Genel Başkan, Genel Başkan yardımcısı ve Genel Sekreter olarak görev almış üyeler, Şube Başkanları ve diğer Kurulların Başkanları ile Yönetim Kurulunca katılmasında fayda görülen ve toplantıda katkı sağlayacağı düşünülen kişilerden oluşur.

Genel Başkanın başkanlığında Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen zamanda ve yılda en az bir kez toplanır. Gündeminde yer alan ve derneğin genel politikaları ve çalışmalarını ilgilendiren konularla Dernek faaliyetlerinin gelişmesine katkı vereceği düşünülen konular görüşülür. Kararları tavsiye niteliğinde olup Yönetim Kuruluna yol gösterici mahiyettedir.

Derneğin faaliyetleri ile ilgili ve Milli Ülkü konularında ortaya çıkabilecek olağanüstü gelişmeler üzerine Yönetim Kurulunca Olağanüstü toplantıya çağrılabilir.